Segelskola

Segling är en urgammal konst som kräver att man lär sig läsa vinden och hur man skall fånga den på bästa sätt. Med hjälp av så lite som ett skrov, en mast och ett segel kan man ta sig fram över havet i hög hastighet. För att lära sig segla krävs det att man sitter i en båt och försöker förstå vad det är som händer. Det är mycket svårare att lära sig något om man sitter bakom en dator eller på en föreläsning att förstå vad som egentligen sägs och hur man ska tillämpa det i praktiken. Det mest effektiva sättet att lära sig segla är att gå i en seglarskola. Fortsätt läsa