Att skaffa båtkörkort

De allra flesta skulle aldrig köra bil utan körkort, men på sjön är det annorlunda. Många kör båt utan att ha någon form av utbildning för det. Idag finns det dock inget krav på att man måste ha körkort för enklare fritidsbåtar. Under senare år har båttrafiken både i skärgården och de större sjöarna ökat. Även båtolykorna har ökat, trots att det blivit strängare regler mot bland annat onykterhet på sjön. Med andra ord finns det ett större behov av ökad kunskap om sjövett, båtliv, säkerhet ombord och allmänt vett och etikett för alla som kör, eller seglar, fritidsbåtar. Fortsätt läsa