Att skaffa båtkörkort

De allra flesta skulle aldrig köra bil utan körkort, men på sjön är det annorlunda. Många kör båt utan att ha någon form av utbildning för det. Idag finns det dock inget krav på att man måste ha körkort för enklare fritidsbåtar. Under senare år har båttrafiken både i skärgården och de större sjöarna ökat. Även båtolykorna har ökat, trots att det blivit strängare regler mot bland annat onykterhet på sjön. Med andra ord finns det ett större behov av ökad kunskap om sjövett, båtliv, säkerhet ombord och allmänt vett och etikett för alla som kör, eller seglar, fritidsbåtar.

 

Trots att det inte finns några krav på båtkörkort idag, finns det olika utbildningar man kan gå för att bli en bättre båtförare. Beroende på förkunskaper och erfarenhet finns det alternativ som passar bättre eller sämre. Vad ens mål med utbildningen är spelar också stor roll för vilken utbildning man bör välja.

 

Den enklaste utbildningen som finns idag kallas för Förarintyg eller Förarbevis. Det är en grundläggande kurs som ger deltagarna de teoretiska kunskaper som behövs för att framföra en båt inomskärs eller i en större sjö. Bland annat lär man sig enkel navigation, väjningsregler, sjömärken och säkerhet till sjöss. Ibland ingår även enklare information om sjöväder och miljötänkande. Kursen tar i flesta fall två dagar och många skolor erbjuder kurserna på helgtid. På vissa skolor kan den teoretiska kursen kombineras med en kortare praktisk kurs för den som vill lära sig mer om att lägga till och annat praktiskt.

 

I de diskussioner som förts kring att införa krav på Båtkörkort har det föreslagits att de som har Förarintyg ska kunna byta in det mot det nya körkortet. Med andra ord kan det vara ett bra sätt att vara ute i god tid inför kommande lagstiftning.

Mer avancerade utbildningar

För den som verkligen vill lära sig hur man framför en större båt eller navigering på större vatten Kustskepparintyg en bra utbildning. Om det blir krav på Båtkörkort i framtiden skulle denna utbildning motsvara ett körkort av klass 2, i jämförelse med Förarintyget som motsvarar klass 1. Ungefär på samma sätt som det finns olika klasser av körkort för vägburna fordon. För att kunna börja Kustskepparen, som den ofta kallas, krävs att man först tagit Förarintyg. Kustskepparen är dessutom ett krav för den som vill köra en båt längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Ett så kallat fritidsskepp. I kursen ingår navigation för att klara sig även utomskärs och vid problem med kompass. Det ingår även att navigera efter fyrar, använda GPS, övningar för att klara man-över-bord-manöver även i mörker, samt plotter och radar.

 

Även här rekommenderas att man kompletterar den teoretiska kursen med en praktisk kurs. Precis som Förarintyg tar den teoretiska kursen här oftast två dagar och ges i de flesta fall på helgtid. För att vara säker på att klara provet som föreningen Nämnden för båtlivsutbildning håller, kan det dock behöva kompletteras med självstudier.

 

Så även om Båtkörkort inte är ett krav idag kan alla som har en fritidsbåt göra sitt för att öka säkerheten till sjöss genom att utbilda sig. Dessutom kommer man ha sitt intyg att växla in mot ett Båtkörkort om det blir krav i framtiden.