Finn Gold Cup

Finn Gold Cup är en kappseglingstävling med entypsbåtar som anordnats sedan år 1956. En entypsbåt har byggts enligt specifika specifikationer som har för avsikt att båtarna är helt jämlika vid kappsegling. På det sättet behövs inga handicap ges. Finn Class på engelska är kort och gott en finnjolle. Detta är en enmansjolle med storsegel som har varit med i alla olympiska sommarspel sedan år 1952. Denna båttyp konstruerades av Rickard Sarby från Uppsala och anledningen till att den heter just finnjolle är av den enkla anledningen att båttypen användes för första gången i Finland.

Historia

Finn Gold Cup presenterades för International Finn Association (IFA) av F.G. Mitchell år 1956. Mitchell kom från Royal Corinthian Yacht Club i Storbritannien och hans Finn Gold Cup blev väl emottagen av IFA och blev samma år världsmästerskapet inom finnjolleklassen. IFA grundades även år 1956 vilket gav klassen en stark grund för framtida tillväxt och utveckling. Klassen var trots allt relativt ny med bara fyra år på nacken. I de första fem Finn Gold Cup var bara träbåtar tillåtna men detta ändrades år 1961 när plastbåtar tilläts att delta. Dessa båtar slutade på första, andra och tredje plats vilket gjorde att klassen kom i en form av kris. De med träbåtar kände att de hade en omodern båt och när det avslöjades att vinnaren år 1962 hade flera kilo bly gömt i båten ansågs det för lätt att kunna fuska i en plastbåt. Träbåten kom tillbaka och vann år 1964 med seglaren Hubert Raudaschi vilket skänkte glädje till de som var emot de moderna plastbåtarna. I mitten av 1970-talet tog dock plastbåtar med mjuka trädäck över och blev fort standard.

Antalet deltagande båtar begränsas

I början av Finn Gold Cup fanns det ingen begränsning av hur många som kunde delta vilket ledde till att ett stort antal segelbåtar kom att delta. Detta ledde till problem vid startlinjen år 1961 och 1962. Följden blev att antalet båtar var tvunget att begränsas och till året efter beslutades att max 15 båtar från ett land fick delta. 1964 sänktes den siffran till 10 per land. Man funderade samma år att ändra formatet på tävlingen till att dela upp den i två veckor av racing, en vecka med elimineringar och en vecka med de som kvalificerat sig. Med det förblev en tanke, aldrig verklighet. Under åren som kom ändrades reglerna fram och tillbaka, åtminstone reglerna som bestämde hur många båtar som fick deltaga från varje land och hur många båtar som var tvungna att betala medlemsavgift för att ett land skulle få delta. Masterna som användes kom att förändras på 1970-talet. Fram till 1969 användes master av trä men samma år visades Jack Knights upp sin mast av aluminium som han använde i Finn Gold Cup det året. Sedan år 1972 har alla vinnare av denna seglingstävling haft en mast av aluminium och de traditionella masterna av trä försvann allt eftersom. Genom Fredrik Lööf har Sverige vunnit två guld, två silver och ett brons mellan åren 1995–1999. Den senaste upplagan av Finn Gold Cup ägde rum i Ungern och guldet gick till Sverige tack vare Max Salminen.