Kappsegling – på bana och över öppet hav

Sedan urminnes tider har segling varit ett sätt att transportera människor och varor på både hav, sjöar och floder. Vi vet inte när exakt de första tävlingarna i segling ägde rum, men vi vet att den moderna kappseglingen som vi känner den i dag, började ta sin form i Nederländerna under 1600-talet. Trenden togs sedan till England av den dåvarande engelske kungen. Det var där seglingen började utvecklas till den kappseglingen vi har i dag, och sedan år 1900 har kappsegling varit en stående gren i OS. I den här artikeln ska vi titta närmare på de två vanligaste formerna av kappsegling, nämligen bankappsegling och havskappsegling.

Allmänt om kappsegling och kappseglingsregler

Kappsegling är en tävling mellan segelbåtar, där målet för de tävlande båtarna är att komma först i mål. Det kan låta som en enkel sport, men faktum är att kappseglingen omfattas av ett stort och komplicerat regelverk, där diskvalificeringar lurar bakom varje hörn. De flesta tävlingarna sker efter kappseglingsreglerna (KSR). Som tävlande gäller det att ha god koll på dessa regler, särskilt de olika väjningsreglerna, för att inte bli diskad. Framför allt är detta viktigt precis i starten, då två eller fler båtar ofta trängs vid startlinjen och det gäller att vara snabbast över utan att bryta mot några regler. Startlinjen utmärks oftast av två stycken bojar, och det gäller att vara först över linjen efter det att startskottet gått, vilket kan vara svårt, särskilt om det är många båtar som tävlar tillsammans.

Vanligtvis arrangeras tävlingar i kappsegling av större segelsällskap, där båtar från olika klubbar är välkomna att delta mot en avgift. Men ibland arrangeras tävlingar även av mindre segelsällskap eller båtklubbar, utan någon avgift. För att båtar av lite olika typer ska kunna tävla mot varandra på lika premisser så använder man sig av respitsystem, då man räknar på olika typer av handikapp. Man brukar tala om fyra olika kategorier för kappseglarbåtar: entypssegling, strikt entypssegling, mätregel och empirisk kappsegling.

Bankappsegling

KSR delas upp i två olika delar: bankappsegling och havskappsegling. Bankappsegling är den allra vanligaste formen av kappseglingen, och innebär att rundan som båtarna ska segla på består av en kortare bana utmärkt av bojar eller liknande. Båtar av liknande typ startar samtidigt vid startlinjen och ska sedan ta sig runt olika rundningsbojar i en fastställd turordning, för att sedan gå i mål mellan två bojar.

I bankappsegling brukar man skilja på två olika typer: fleetracing och matchracing. Den största skillnaden mellan de två är antalet båtar som är med och tävlar. I fleetracing, som är den vanligaste formen man kan se till exempel på OS och i SM, är det flera båtar som ställer upp i samma lopp, medan det i matchracing endast rör sig om två båtar på banan. Några kända matchracing-tävlingar är Match Cup Sweden, Lysekils Womens Cup och Americas Cup.

Havskappsegling

Havskappsegling är en lite mer extrem form av kappsegling. Istället för en kortare bana så handlar havskappsegling om segling på långa sträckor på öppet hav, alltså distanskappsegling. I havskappseglingen tillkommer en del särskilda säkerhetsregler. Exempel på kända havskappseglingar är Gotland Runt, Vendée Globe och Volvo Ocean Race. Gotland Runt är en svensk tävling arrangerad av KSSS som tar plats i Östersjön under månadsskiftet juni–juli varje år. Båtarna startar i Stockholms skärgård och tar sig sedan över Östersjön till Gotland för att sedan runda ön och segla tillbaka till skärgården. Även kungen har varit med och tävlat i denna historiska tävling.

Vendée Globe och Volvo Ocean Race är två av de mest extrema havskappseglingarna i världen. Banorna för dessa tävlingar sträcker sig nämligen jorden runt! Volvo Ocean Race brukar traditionsenligt börja i Europa, i Spanien eller Storbritannien, för att sedan nå Sydafrika, Mellanöstern, Asien, Australien eller Nya Zeeland, Sydamerika och USA för att sedan avslutas där startskottet gick i Europa.