Segelskola

Segling är en urgammal konst som kräver att man lär sig läsa vinden och hur man skall fånga den på bästa sätt. Med hjälp av så lite som ett skrov, en mast och ett segel kan man ta sig fram över havet i hög hastighet. För att lära sig segla krävs det att man sitter i en båt och försöker förstå vad det är som händer. Det är mycket svårare att lära sig något om man sitter bakom en dator eller på en föreläsning att förstå vad som egentligen sägs och hur man ska tillämpa det i praktiken. Det mest effektiva sättet att lära sig segla är att gå i en seglarskola.

Vad lär man sig på en seglarskola?

När man anmäler sig till en segelskola får man ofta uppge hur erfaren man är. Har man seglat tidigare, kanske till och med tagit lektioner eller har man suttit med när någon annan seglat? Baserat på de tidigare erfarenheterna eleven har så placerar man dem med andra elever med liknande kunskap. Detta då det finns oändligt mycket att lära och man måste börja på en grundläggande nivå och bygga vidare ifrån den.Det första man lär sig under en seglarkurs är några grundläggande ord som används på havet. Det nautiska vokabuläret finns för att lätt förstå varandra och vad man menar, exempelvis hur man skall göra för att svänga båten eller vilken sida av båten man syftar på. Med hjälp av rodret åker båten åt olika håll och för att förtydliga åt vilket håll man ska kan man säga man att man lovar- om man åker mot vinden, och faller av då man svänger bort från den.

båt kapslade

En annan sak man lär sig på en segelskola är hur man skall hantera seglet, och placera det beroende på vinden. När man seglar utgår man ifrån något som kallas vindrosen. Detta är en översikt över hur seglen är beroende på var vinden träffar båten. För att fånga så mycket som möjligt av vinden använder man skotet för att föra seglet närmre eller längre ifrån skrovet. Var sätt båten träffas av vinden utgör ett segelsätt, exempelvis kommer en båt som träffas av vinden snett framifrån att kryssa och en båt som träffas av vinden bakifrån kommer att länsa. Vid kryss är skoten maximalt spända medan vid läns är de maximalt utsläppta.En sak som skrämmer många barn som skall lära sig att vistas på havet är att båten skall slå runt, alltså kapsejsa. När man seglar jolle så kan detta ske vid hårdare vind eller om man råkar sitta fel i båten. Rädslan är dock onödig eftersom det är ofarligt att slå runt ifall det görs på rätt sätt. Många segelskolor låter därför barnen öva på kapsejsning, dels för att visa hur man skall göra ifall det sker men även för att påvisa hur nära man är vattnet när man seglar och att det är något man skall ha respekt inför.Det är aldrig försent att lära sig segla. Det finns seglarkurser för såväl de yngsta som för vuxna. Det är lättast att lära sig grunderna ifall man själv får göra så mycket som möjligt, exempelvis i en optimistjolle. Att segla större båtar, eller skepp, gör att man lär sig andra saker, både hur en sådan båt rör sig i vattnet och hur man utnyttjar flera olika typer av riggar och segel.