Segla mot vinden

Att segla handlar ju som alla vet om att driva sitt flytetyg framåt med hjälp av vindens hjälpande hand. Luften drar tag i seglen och släpar båten fram över vågorna. Det hela är tämligen enkelt att förstå – vinden fastar i seglet, men eftersom vinden är stark så klarar den av att fortsätta i sin tilltänkte riktning och dra därmed båten med sig. Även barn lär sig tidigt om vindens kraft när de bygger små båtar som de sjösätter för att sedan låter vindens vilja avgöra besättningens öde. Men seglingens konst rymmer större hemligheter än så. Man är nämligen inte utelämnad åt vindens nyckfulla humör; man kan även segla mot vinden.

Som barn kunde jag inte förstå

Men något som var ett olösbart mysterium för mig när jag var liten var hur man kunde segla mot vinden. Hur kunde man trotsa vindens makt så? Att man kunde segla med vinden var ju inget konstigt alls – hela principen var ju att färdas med vinden … Faktum är att jag som barn var lite rädd för att segla, just för att jag fruktade att vinden skulle driva oss långt bort från vår destination om vi hade otur, och att vi inte skulle lyckas ta oss hem igen. Föga visste jag om att man kunde styra segelbåten mot vindens riktning. Det gick inte ihop i mitt huvud. Men nu ska jag trotsa min barndoms demoner och söka efter svaret på min fråga: Hur kan man segla mot vinden?

Hur går det till när man seglar mot vinden?

Än i dag är det faktiskt lite krångligt att förstå hur man faktiskt kan segla i riktning mot vinden. Men jag vet att det går, och jag vet hur man gör, så jag ska ändå försöka mig på konststycket att förklara det på ett någorlunda begripligt sätt. För det första ska jag dock flika in att det inte går att få fartyget att förflytta sig framåt om man tar sikte rakt mot vinden (0 grader mot vinden), alltså mot det som kallas vindögat. Istället måste man segla snett mot vinden och växta riktning. Sättet att segla kallas för att kryssa, just för att man kryssar sig framåt istället för att segla rakt.

Att det över huvud taget går att kryssa mot vinden beror på båtens konstruktion. Såväl skrovet och kölen som seglet är konstruerat för att ge båten en framåtkraft. Oavsett varifrån vinden träffar seglet så kommer kraft att genereras om kommer driva båten i den riktning som fartyget är byggd för att åka. Man kan säga att båten har en inbyggd framåtriktad kraft. Den viktigaste komponenten för att åstadkomma detta hos båten är kölen. Kölen konstrueras för att ”ha en riktning”. Det är alltså inte bara seglet som styr båten, utan även kölens form. Seglen är även designade likt flygplansvingar, och när vinden träffar dem bildas en lyftkraft, som tack vare kölen omvandlas till positiv rörelseenergi i framåtgående riktning.

Den är inte helt enkelt att förstå, för det känns som att man bryter mot fysikens lagar. Men jag hoppas ändå att du har blivit klokare av att ha läst den här artikeln!