Segling

Man vet att människan har seglat sedan omkring 6 000 år sedan, men det är troligt att någon form av segelfartyg fanns tidigare än så. Segelfartyg var den form av fartyg som dominerade på haven från 4000 f.Kr ända fram till mitten av 1800-talet då ångfartygen kom och tog över.

Perioden då segelfartygen var det primära sättet för marin handel kallas för Age of Sail.

Segelbåtar har betytt mycket för människan

Segling har varit med i civilisationsutvecklingen under hela historien. Segling har medfört resor över hav vilket möjliggjort handel, transport, krigsföring och fiske vilket alla spelat stor roll i människans utveckling fram till idag på olika sätt. Sedan medeltiden har seglingstekniken utvecklats mycket och detta möjliggjorde att upptäcktsresande från bland annat Kina, Indien och europeiska länder kunde göra längre resor. Tekniken som förbättrades handlade om segel, master, bättre navigeringsmöjligheter och bättre kartor.

Allt detta medförde en större säkerhet och europeiska fartyg började i och med detta färdas längre än vanligt och till slut började man utforska Stillahavsområdet och västra Arktis. Denna period när länder sökte sig om i världen för nya handelsvägar och partners kallas för Age of Discovery, eller Upptäckternas Ålder. Denna period fortsatte in på 1700-talet. Tekniken fortsatte att utvecklas i takt med att segelbåtarna vart allt viktigare i handelsperspektiv. Då ett land utan möjlighet att segla för att importera eller exportera varor skulle komma att hamna bakom i utvecklingen var det många länder som satsade stort på att utveckla segelbåtarna för att göra de så effektiva och snabba som möjligt. Men det började också fokuseras på andra sorters båtar. Med ny teknik kommer nya möjligheter och med ångteknik behövdes helt plötsligt inte segelbåtarna i samma stora utsträckning då ångfartyg var effektivare.

Segling som sport

Att segelbåtar har en lång historia är det inget tvivel om. Segling som sport har också funnits relativt länge. Säkert har man redan för många hundra år sedan tävlat på ett eller annat sätt med segelbåtar, kanske om att komma först till någon plats eller försöka segla fortare än ett annat fartyg. Den svenska seglingen är en av tidigaste som etablerades som en form av idrott med grundandet av Svenska Seglar Sällskapet år 1830. Den anrika tävlingen America’s Cup anordnades först 21 år efter detta, alltså år 1851. För 100 – 150 år sedan var det de med pengar och resurser som deltog i segelsporten och det dröjde fram till någonstans runt 1960-talet då en förändring i detta började ske. Med nya typer av segelbåtar ökade möjligheten för fler att segla vilket i sin tur ökade antalet deltagare i segelsportens värld. Intresset var stort för tävlingar som Gotland Runt och detta intresse skapade i sin tur ett sug hos många att skaffa sig en egen segelbåt. Tävlingar har därmed direkt påverkat antalet deltagare inom sporten. Seglingen har som vi kan se förändrats otroligt mycket på bara 300 år. Från att vara en viktig del i civilisationens utveckling, till att vara en rikemanssport, till att inte bara vara för de rika till att idag vara en folklig sport och vara en form av rekreation och frihet för många. Idag finns det en mängd olika tävlingar runt om i världen som intresserar väldigt många och segling som sport har växt mycket de senaste 50 åren.