Svenska Seglarförbundet

Inom de flesta idrotter som utförs i Sverige finns ett övergripande förbund som organiserar och strukturerar verksamheten. Inom fotbollens värld agerar Svenska Fotbollsförbundet maktcentrum och inom ishockeyn är det Svenska Ishockeyförbundet som bestämmer riktlinjerna. Så är det också för seglingen. Här är det istället Svenska Seglarförbundet (SSF) som har i uppdrag att arbeta för att utveckla sporten segling och stärka Sverige som segelnation på den internationella arenan. Tack vare Svenska Seglarförbundet finns ett genomtänkt arbete med riktlinjer för hur seglingen ska kunna behålla sin starka ställning som en viktig idrott i Sverige även i framtiden. Eftersom Svenska Segelförbundet har en så avgörande roll för seglingen i vårt land, så tänkte jag berätta lite mer om förbundet och dess verksamhet i den här artikeln!

Svenska Seglarförbundets historia

Året var 1905 då Svenska Seglarförbundet först grundades. Numera har förbundet alltså funnit i över 110 år. Det är således en mycket gammal och anrik förening som styr den svenska seglingen! Förbundet är faktiskt äldre än förbundet till den svenska nationalsporten ishockey, Svenska Ishockeyförbundet, som ännu inte har hunnit fylla 100 år. Trots att Svenska Seglarförbundet grundades så tidigt, så skulle det ändå dröja fram till 1960 innan förbundet blev en del av Riksidrottsförbundet. I dag har förbundet vuxit enorm och har omkring 105 000 segelentusiaster som medlemmar. Dessa är i sin tur fördelade på 342 klubbar över hela 16 stycken olika distrikt. Segelsporten har med andra ord en stabil mängd utövare i Sverige och tack vare Svenska Seglarförbundet ser även framtiden ljus ut.

Vad gör Svenska Seglarförbundet?

Svenska Seglarförbundet är ett så kallat specialidrottsförbund. Det innebär kortfattat att förbundet är inriktade på en specifik sport, och att de ägnar all sin uppmärksamhet åt att främja den specifika sportens utveckling. För sitt arbete har Svenska Seglarförbundet satt upp en vision att sträva mot. Visionen lyder: ”Svensk segling – tillgänglig för alla”. Det Svenska Seglarförbundets främsta mål är således att segling inte ska vara förunnat endast de rika som har råd med en egen segelbåt, utan att också till exempel barn från familjer som har det sämre ställt ekonomiskt få möjlighet att utöva sporten. Seglingen ska bli mer lättillgänglig för att grupper inom samhället.

Det övergripande målet är dock ändå att utveckla seglingen. Och att göra seglingen tillgänglig för alla kan ses som ett steg i riktningen mot just utveckla seglingen. Med fler utövare växer ju sporten vilket ökar möjligheterna för Sverige att fortsätta vara en stark seglarnation internationellt.

Lär dig segla med Svenska Seglarförbundet

Som en del av sitt arbete för att utveckla segelsporten och gör det mer lättillgänglig så anordnar Svenska Segelförbundet konceptet Seglarskolan, med mottot ”Segling för alla”. Seglarskolan är ett koncept utvecklat av Svenska Seglarförbundet. Sedan är det upp till seglarklubbar runt om i Sverige att bedriva verksamheten och hålla i skolan. Just nu har 120 olika klubbar blivit godkända och certifierade för att hålla i Seglarskolan.

Alla som håller i Seglarskolan följer en gemensam kursplan, vilket gör att innehållet i skolan är detsamma på vilken klubb du än går i Sverige. Det här skapar enighet och garanterar en hög kvalitet på Seglarskolan var du än befinner dig. På Seglarskolan ska det också finnas många erfarna instruktörer som dessutom klarar av att anpassa undervisningen efter deltagarnas kunskapsnivå.